Hamilton Leithauser

Fonda Theatre

November 10th 9:00pm
9:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 13th 1:00pm to 6:00am
1:00pm to 6:00am

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 15th 8:00pm
8:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 17th 8:00pm
8:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 20th 7:00pm to 12:00pm
7:00pm to 12:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 23rd 8:00pm
8:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 25th 8:00pm to 1:00pm
8:00pm to 1:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 26th 8:00pm
8:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 27th 1:00pm
1:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 27th 7:00pm to 12:00pm
7:00pm to 12:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 29th 8:00pm to 1:00pm
8:00pm to 1:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

August 31st 8:00pm to 1:00pm
8:00pm to 1:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

September 1st 8:00pm to 1:00pm
8:00pm to 1:00pm

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

September 3rd 1:00pm to 6:00am
1:00pm to 6:00am

Hamilton (Touring)

Hollywood Pantages Theatre

September 3rd 7:00pm to 12:00pm
7:00pm to 12:00pm